about remco

Remco Remeijer, Rotterdam 1962

Ik ben een gepassioneerd fotograaf op zoek naar het perfecte beeld dat het verhaal van uw product vertelt. In elk goed verhaal begint het avontuur met het onverwachte dat onze aandacht trekt. Juist dit beslissende moment, waarop het fotografische beeld zijn esthetische kwaliteit krijgt, probeer ik te pakken.

  • opleiding: K.A.B.K /School voor fotografie, (Den Haag)
  • stages: Boudewijn Smit, Dirk Karsten (Amsterdam)
  • assistentschappen: Dirk Karsten, Rene Gonkel, Ger van der Heyden (Amsterdam)
  • Telegraaf Weekeinde – ABC publieksprijs

I am a passionate photographer looking for the perfect picture that tells the story of your product. In every good story it is the unexpected, with which the adventure begins, that draws our attention. It’s precisely this decisive moment, which gives the photographic image its aesthetic quality, that I try to catch.

  • training: K.A.B.K /School for Photography, (Den Haag)
  • internships: Boudewijn Smit, Dirk Karsten (Amsterdam)
  • assistent: Dirk Karsten, Rene Gonkel, Ger van der Heyden (Amsterdam)
  • Telegraaf Weekeinde – ABC Audience Award